اندازه بازار

برنامه‌سازان چه تعداد پادکست در شنوتو آپلود می‌کنند؟

آمارهای شنوتو

تعداد فایل‌های صوتی در سال 2019: بیش از 45000 فایل
تعداد فایل‌های صوتی در سال 2015: کمتر از 5000 فایل
میانگین فایل‌ها: 16 دقیقه
تعداد برنامه‌سازان: 1950 نفر
پرترافیک‌ترین روز برنامه‌سازان: 30 فروردین ماه 97 با 845 آپلود
تعداد آپلود فایل روزانه در سال 2019: 45 فایل
تعداد آپلود فایل روزانه در سال 2015: 38 فایل
میزان پخش امسال: 16 میلیون
درصد کاربران افغان: 20%
بیشترین شنونده: برای موضوع شعر و ادبیات
بیشترین شنونده خانم: موضوعات سبک زندگی و زبان انگلیسی
بیشترین قیمت: پادکست‌های دینی

منبع آمار: شنبه پرس – 8 مهرماه 98

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا