اندازه بازار
موضوعات داغ

درآمد ایسمینار در سال 98 چقدر رشد کرده است؟

دستاوردهای کمی ایسمینار:

آمارهای زیر تا پایان مهرماه 98 می‌باشد:

تعداد کاربران فعال از ابتدای سال 98: +14000 کاربر
تعداد کل کاربران ایسمینار از ابتدای سال 97: +22000 کاربر
متوسط رشد ماهیانه درآمد هفت ماهه اول سال: 12 درصد
متوسط رشد ماهیانه فروش هفت ماهه اول سال: 22 درصد
نسبت فروش مهر ماه به ابتدای سال 98: 223 درصد
نسبت درآمد مهر ماه به ابتدای سال 98: 219 درصد
نسبت کاربران فعال مهر ماه نسبت به ابتدای سال 98: 527 درصد
نسبت کاربران پرداخت‌کننده مهر ماه نسبت به ابتدای سال 98: 269 درصد

منبع آمار: دیسکاپ، 4 آبان 98

این آمار توسط دیسکاپ راستی آزمایی شده است. 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا