بازیگران اصلی

بازی‌ها در کافه بازار چقدر درآمد بدست آوردند؟

آمار درآمد کافه بازار

سهم بازی‌ها از درآمد: یک سوم درآمد و یک پنجم تراکنش
میانگین درآمد از هر تراکنش: 10200 تومان برای برنامه و 19200 تومان برای بازی
نسبت فروشنده‌های برنامه به بازی: 81% برنامه و 19% بازی
تغییر تعداد فروشنده‌های فعال 98 نسبت به 97:
در بازی‌ها: 25% کاهش (از 10.2 هزار به 7.7 هزار)
در برنامه‌ها: 22% کاهش (از 41.4 هزار به 32.3 هزار)

تغییر تعداد خریدار بازار در سال 98 نسبت به 97:

در بازی‌ها: 8% افزایش (از 889 هزار به 963 هزار)
در برنامه‌ها: 11% افزایش (2705 هزار به 3015 هزار)

افزایش درآمد توسعه‌دهندگان سال 98 نسبت به 97:

در بازی‌ها: 47% افزایش (از 47 میلیارد تومان به 69 میلیارد تومان)
در برنامه‌ها: 114% افزایش (از 56 میلیارد تومان به 120 میلیارد تومان)

افزایش تمایل مصرف کننده محصولات دیجیتال به خرید:

میانگین درآمد از هر فروش:

بازی: 30% رشد (9500 تومان به 12400 تومان)
برنامه: 23% رشد ( از 5300 تومان به 6500 تومان)

خریدار به ازای هر فروشنده:

بازی: 44% رشد (از 87 به 125)
برنامه: 43% رشد (از 65 به 93)

میانگین درآمد سالیانه از هر خریدار:

بازی: با 34% رشد (از 52900 تومان به 71100 تومان)
برنامه: با 90% رشد (از 20800 تومان به 39500 تومان)

میانگین تکرار خرید:

بازی: 4% رشد (از 5.5 به 5.7)
برنامه: 55% رشد (از 3.9 به 6.1)

روند دانلود برنامه در سال 98 نسبت به سال قبل:

نصب فعال بازی: 15% رشد (از 72 میلیون به 83 میلیون)
نصب فعال برنامه: 12% رشد (از 562 میلیون به 629 میلیون)

میزان جستجو در بازار در سال 98: 2.13 میلیارد بار
میزان جستجوی کاربران در هر ماه: 12.5 میلیون کلمه متفاوت

منبع آمار: کافه بازار، 15 اردیبهشت 99

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا