اندازه بازار

دورکاری در زمان کرونا چه نتایجی داشته است؟

نظرسنجی جاب ویژن از 507 شرکت در سال 99

آمار نیروهای دورکار در شرکت‌ها:
هیچ درصدی از کارمندان دورکار نشده‌اند: 50%
۱۰ تا ۳۰ درصد از کارکنان دورکار شده‌اند: 23%
۳۰ تا ۶۰ درصد از کارکنان دورکار شده‌اند: 12%
۸۰ تا ۱۰۰ درصد از کارکنان دورکار شده‌اند: 10%
۶۰ تا ۸۰ درصد از کارکنان دورکار شده‌اند: 5%

ابزارهای مورد استفاده شرکت‌ها برای اجرای بهتر دورکاری:
(به دلیل امکان انتخاب چندین گزینه، جمع درصد فراوانی ها از ۱۰۰% بیشتر است)

ابزارهای مکالمه تصویری و جلسه مجازی مثل skype و ایسمینار: برابر با 68%
ابزارهای ذخیره‌سازی و اشتراک‌گذاری فایل مثل dropbox و google drive برابر با: 34%
ابزارهای مدیریت پروژه و کار تیمی مثل trello و redmine: برابر با 27%
ابزارهای برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مثل google calender: برابر با 21%
ابزارهای ثبت ساعات کاری مثل time doctor و دینگ: برابر با 10%
ابزارهای مدیریت دانش سازمانی مثل رای ون: برابر با 4%

منبع آمار:
جاب ویژن، 4 دی 99

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا