بازیگران اصلی

روند رشد کافه بازار در 5 سال اخیر چگونه بوده است؟

روندهای مهم کافه بازار

روند کاربران:

سال 94: 8 میلیون کاربر ثبت نامی، 35 هزار برنامه فعال، 28 میلیون نصب فعال بازار
سال 95: 20 میلیون کاربر ثبت نامی، 52 هزار برنامه فعال، 32 میلیون نصب فعال بازار
سال 96: 29 میلیون کاربر ثبت نامی، 151 هزار برنامه فعال، 36 میلیون نصب فعال بازار
سال 97: 36 میلیون کاربر ثبت نامی، 163 هزار برنامه فعال، 40 میلیون نصب فعال بازار
سال 98: 43 میلیون کاربر ثبت نامی، 127 هزار برنامه فعال، 41 میلیون نصب فعال بازار

روند تراکنش‌ها:

سال 94: 10 میلیون تراکنش موفق سالانه، 2.15 میلیون خریدار، 4.7 میانگین تراکنش به ازای هر خریدار
سال 95: 13 میلیون تراکنش موفق سالانه، 3.36 میلیون خریدار، 3.9 میانگین تراکنش به ازای هر خریدار
سال 96: 15 میلیون تراکنش موفق سالانه، 3.6 میلیون خریدار، 4.1 میانگین تراکنش به ازای هر خریدار
سال 97: 16 میلیون تراکنش موفق سالانه، 3.3 میلیون خریدار، 4.7 میانگین تراکنش به ازای هر خریدار
سال 98: 24 میلیون تراکنش موفق سالانه، 3.7 میلیون خریدار، 6.5 میانگین تراکنش به ازای هر خریدار

روند درآمد خالص توسعه‌دهنده‌ها:

سال 94: 21 میلیارد تومان درآمد توسعه‌دهنده‌ها، 38 هزار برنامه فروشنده، 264 تراکنش به ازای هر فروشنده
سال 95: 68 میلیارد تومان درآمد توسعه‌دهنده‌ها، 57 هزار برنامه فروشنده، 229 تراکنش به ازای هر فروشنده
سال 96: 83 میلیارد تومان درآمد توسعه‌دهنده‌ها، 59 هزار برنامه فروشنده، 254 تراکنش به ازای هر فروشنده
سال 97: 103 میلیارد تومان درآمد توسعه‌دهنده‌ها، 52 هزار برنامه فروشنده، 301 تراکنش به ازای هر فروشنده
سال 98: 189 میلیارد تومان درآمد توسعه‌دهنده‌ها، 40 هزار برنامه فروشنده، 600 تراکنش به ازای هر فروشنده

منبع آمار: کافه بازار، 15 اردیبهشت 99

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا