اندازه بازار

نتايج تحقيقات گروه emrc از تاثير كرونا

آمار خريد در دوران كرونا

تعداد شركت‌كنندگان در نظرسنجي:
1000+ نفر از شش شهر بزرگ ايران

تغييرات حجم خريد وسايل بهداشت فردي و خانوادگي:
34% افزايش

ميزان خريدهاي سوپرماركتي در دوران كرونا:
غيرحضوري: 9%
تلفني: 3%

پيش بيني ادامه خريد غيرحضوري:
ادامه خريد غيرحضوري: 50% افراد
بازگشت به خريد حضوري: 50% افراد

انتظار مصرف‌كنندگان از برندها:
انتظار كاهش يا ثبات قيمتي از برندهاي فعال:
از هر 10 نفر، 4 نفر

منبع آمار: 22 مرداد 99، ديجياتو (نويسنده: آرش پارساپور)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا