بازیگران اصلی

چند درصد از فروشنده‌های کافه بازار غیرفعال شدند؟

تعداد برنامه‌های کافه بازار از سال 94 تا انتهای 98:

84000+ برنامه فعال فروشنده

تعداد فروشنده‌های فعال در سال 98: 32000
    تعداد فروشنده‌های جدید در سال 98: 3500
    تعداد فروشنده‌های فعال پیوسته از سال 97: 26000
    تعداد فروشنده‌های غیرفعالی که دوباره در سال 98 فعال شده: 2600
میزان ریزش فروشنده‌ها در سال 98: 15000 (36%)

نرخ ریزش برنامه‌های فروشنده از ابتدای عمر کافه بازار:

سال 95: 27%
سال 96: 31%
سال 97: 31%
سال 98: 36%

تعداد خریدار برنامه‌ها:

3 میلیون

    تعداد خریدار جدید در سال 98: 1.75 میلیون
    تعداد خریدار فعال پیوسته از سال 97: 900 هزار
    تعداد خریدار غیرفعالی که دوباره در سال 98 فعال شده: 350 هزار
میزان ریزش خریدار: 1.86 میلیون (68%)

نرخ ریزش خریدار برنامه‌ها از ابتدای عمرکافه بازار:

سال 94: 58%
سال 95: 71%
سال 96: 74%
سال 97: 74%
سال 98: 68%

منبع آمار: کافه بازار، 15 اردیبهشت 99

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا