بازیگران اصلی

چند درصد خریداران از رقبا هم خرید می‌کنند؟

درصد خریداران مشترک بین رقبای هر دسته از برنامه‌ها:

خرید: 99% از یک فروشنده
رفت و آمد: 99% از یک فروشنده
خبرها و نشریات: 98% از یک فروشنده
سیر و سفر: 98% از یک فروشنده
آب و هوا: 97% از یک فروشنده

شبکه‌های اجتماعی:

بیش از چهار فروشنده: 4%
سه فروشنده: 6%
دو فروشنده: 17%
یک فروشنده: 73%

مذهبی:

بیش از چهار فروشنده: 2%
سه فروشنده: 2%
دو فروشنده: 10%
یک فروشنده: 86%

آموزشی:

بیش از چهار فروشنده: 2%
سه فروشنده: 2%
دو فروشنده: 9%
یک فروشنده: 88%

منبع آمار: کافه بازار، 15 اردیبهشت 99

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا