بازیگران اصلی

۱ میلیارد سفر با اسنپ

تعداد سفرهای اسنپ

سابقه فعالیت اسنپ: ۵ سال
تعداد سفرهای اسنپ تاکنون: ۱ میلیارد سفر
تعداد راننده‌های اسنپ: حدود ۲ میلیون راننده
تعداد راننده‌های فعال اسنپ: ۷۰۰ هزار راننده
پرسفرترین راننده اسنپ: ۲۵،۲۱۲ سفر
تعداد کاربران مسافر: بیش از ۳۰ میلیون کاربر
میزان رشد تعداد مسافران اسنپ: ۵۰% نسبت به سال گذشته
پرسفرترین مسافر اسنپ: ۴،۲۲۵ سفر
میزان سفر مسافران با اسنپ: ۳۶۵،۹۰۵،۱۲۴ ساعت (۴۱،۷۷۰ سال)

منبع آمار: ۲۶ آذر ۹۸، اسنپ

دکمه بازگشت به بالا