بازیگران اصلی

1 میلیارد سفر با اسنپ

تعداد سفرهای اسنپ

سابقه فعالیت اسنپ: 5 سال
تعداد سفرهای اسنپ تاکنون: 1 میلیارد سفر
تعداد راننده‌های اسنپ: حدود 2 میلیون راننده
تعداد راننده‌های فعال اسنپ: 700 هزار راننده
پرسفرترین راننده اسنپ: 25،212 سفر
تعداد کاربران مسافر: بیش از 30 میلیون کاربر
میزان رشد تعداد مسافران اسنپ: 50% نسبت به سال گذشته
پرسفرترین مسافر اسنپ: 4،225 سفر
میزان سفر مسافران با اسنپ: 365،905،124 ساعت (41،770 سال)

منبع آمار: 26 آذر 98، اسنپ

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا