اندازه بازار

۷۰ میلیارد تومان درآمد برای سرویس‌دهندگان فرابوم

عملکرد یکسال فعالیت فرابوم:
تعداد تراکنش‌های انجام شده روی این بستر: ۹۱۰ میلیون تراکنش
مجموع تعداد تراکنش‌ها تا امروز (تاریخ انتشار منبع آمار): ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش
تعداد تراکنش‌های انجام شده روی بستر فرابوم طی ۶ ماهه دوم سال ۹۸: بیش از ۱۰۰ میلیون تراکنش در تمامی ماه‌ها
سهم سرویس کارت به کارت در ابتدای دریافت سرویس‌ها از توسن بوم: حدود ۹۹.۴%
سهم سرویس کارت به کارت هم اکنون: بیش از ۶۰%
میزان درآمد ایجاد شده برای سرویس‌دهندگان: ۷۰ میلیارد تومان
بیشترین درآمد ایجاد شده: ۲۶ میلیارد تومان برای سرویس‌دهندگان بانکی این شرکت

منبع آمار: پیوست، شهریور ۹۹
peivast.com/p/84912

دکمه بازگشت به بالا