بازیگران اصلی

برنامه‌نویسان چقدر از کافه بازار درآمد کسب کردند؟

تعداد تراکنش سال ۹۷: +۱۵ میلیون تراکنش برای خرید برنامه‌ها، اشتراک و پرداخت‌های درون برنامه‌ای
درآمد خالص توسعه دهندگان بازار: ۲۵۸ میلیارد تومان تا پایان سال ۹۷
سهم درآمدی توسعه دهندگان تهران: ۷۲%
تعداد توسعه دهندگان: ۲۲۰۰۰
تعداد توسعه دهندگان برنامه‌های پرنصب (بیش از ۱۰ هزار): ۱۶۰۰+
تعداد توسعه دهندگان بازی‌های پرنصب (بیش از ۱۰ هزار): ۳۷۰+
رشد درآمد توسعه دهندگان ایرانی: ۸۹% در سال ۹۷
بیشترین رشد نصب: دسته امور مالی با ۴۳% رشد
میزان رشد بازی‌های ایرانی: ۵۹% نسبت به سال گذشته

منبع آمار: گزارش رشد صنعت برنامه‌های موبایلی سال ۹۷ کافه بازار

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا