آمار استادکار

  • آمار اپلیکیشن استادکار

    تعداد نیروهای متخصص استادکار: ۵۰ هزار نیروی متخصصتعداد خدمات فنی در استادکار: ۲۰۰ نوعتعداد مشتریان استادکار: ۱،۰۰۰،۰۰۰+ مشتریتعداد خانوارها (مشتریان): ۲۰۰،۰۰۰ خانوار منبع آمار: تابناک، ۱ اردیبهشت ۹۹

    ادامه
  • استارتاپ استادکار چند متخصص دارد؟

    آمار اپلیکیشن استادکار در سال ۹۸ راه اندازی استادکار: در سال ۹۷ شروع برنامه نویسی اپ استادکار: سال ۹۶ تعداد بنیانگذاران: ۴ نفر تعداد خدمت قابل ارایه در اپ: ۶۰…

    ادامه
دکمه بازگشت به بالا