آمار استادکار

  • آمار اپلیکیشن استادکار

    تعداد نیروهای متخصص استادکار: 50 هزار نیروی متخصصتعداد خدمات فنی در استادکار: 200 نوعتعداد مشتریان استادکار: 1،000،000+ مشتریتعداد خانوارها (مشتریان): 200،000 خانوار منبع آمار: تابناک، 1 اردیبهشت 99

    ادامه
  • استارتاپ استادکار چند متخصص دارد؟

    آمار اپلیکیشن استادکار در سال 98 راه اندازی استادکار: در سال 97 شروع برنامه نویسی اپ استادکار: سال 96 تعداد بنیانگذاران: 4 نفر تعداد خدمت قابل ارایه در اپ: 60…

    ادامه
دکمه بازگشت به بالا