آمار اپلیکیشن استادکار

  • آمار اپلیکیشن استادکار

    تعداد نیروهای متخصص استادکار: ۵۰ هزار نیروی متخصصتعداد خدمات فنی در استادکار: ۲۰۰ نوعتعداد مشتریان استادکار: ۱،۰۰۰،۰۰۰+ مشتریتعداد خانوارها (مشتریان): ۲۰۰،۰۰۰ خانوار منبع آمار: تابناک، ۱ اردیبهشت ۹۹

    ادامه
دکمه بازگشت به بالا