آمار خريد

  • نتايج تحقيقات گروه emrc از تاثير كرونا

    آمار خريد در دوران كرونا تعداد شركت‌كنندگان در نظرسنجي:۱۰۰۰+ نفر از شش شهر بزرگ ايران تغييرات حجم خريد وسايل بهداشت فردي و خانوادگي: ۳۴% افزايش ميزان خريدهاي سوپرماركتي در دوران…

    ادامه
دکمه بازگشت به بالا