آمار نی نی سایت

  • نی نی سایت از نگاه عدد و رقم

    تعداد پست کاربران: ۸۰ هزار پست در روز نسبت جنسیتی سایت: ۹۰% کاربر زن تعداد بازدیدکننده سایت: ۸۰۰ هزار نفر در روز سابقه فعالیت نی نی سایت: ۱۴ سال تعداد…

    ادامه
دکمه بازگشت به بالا