بازار تبلیغات آنلاین

  • حجم بازار تبلیغات آنلاین چقدر است؟

    سهم تبلیغات دیجیتال از بودجه تبلیغات در امریکا: 50%+ در امریکا در سال 2018سهم تبلیغات دیجیتال از بودجه تبلیغات در جهان: 34%سهم تبلیغات دیجیتال از بودجه تبلیغات در ایران: کمتر…

    ادامه
دکمه بازگشت به بالا