تعداد کاربران داتین

  • آمار کاربران داتین در سال ۱۴۰۰

    تعداد خودپردازهای متصل به سوییچ بانکی داتین: ۱۲۰۰۰+ (معادل یک دستگاه از هر پنج خودپرداز در کشور) تعداد شعب متصل به داتین: ۶،۳۰۰+ (معادل یک چهارم شعب بانکی کشور) تعداد…

    ادامه
دکمه بازگشت به بالا