رانندگان الوپیک

  • الوپیک چه تعداد راننده دارد؟

    تعداد رانندگان مورد تایید الوپیک: 80 هزار سفیر (شامل موتور، وانت و سواری در تهران و ۵ شهر دیگه) درصد قبولی و انجام درخواستها: نزدیک به 80% منبع آمار: عصر…

    ادامه
دکمه بازگشت به بالا