گزارش رفتار کاربران

  • گزارش رفتار سفر در تابستان 99

    دفعات سفر پیش از شیوع ویروس کرونا در تابستان: حداقل یک بار: 38% شرکت‌کنندگان نظرسنجی حداقل دو بار: 27% شرکت‌کنندگان نظرسنجی حداقل سه بار: 16% شرکت‌کنندگان نظرسنجی حداقل چهار بار:…

    ادامه
دکمه بازگشت به بالا