گزارش رفتار کاربران

  • گزارش رفتار سفر در تابستان ۹۹

    دفعات سفر پیش از شیوع ویروس کرونا در تابستان: حداقل یک بار: ۳۸% شرکت‌کنندگان نظرسنجی حداقل دو بار: ۲۷% شرکت‌کنندگان نظرسنجی حداقل سه بار: ۱۶% شرکت‌کنندگان نظرسنجی حداقل چهار بار:…

    ادامه
دکمه بازگشت به بالا